Termeni și condiții

Te așteptăm la o cafea pentru a discuta despre proiectul tău!

Ne așteptăm ca vizitatorii site-ului nostru să respecte regulile firmei SC PRODINS SRL, Nr. Reg. J40/25162/1993, CUI RO 5125781, furnizor pentru servicii de publicitate, web development, digital marketing, branding, grafică, optimizare SEO,  precum și alte servicii conexe care pot fi contractate prin intermediul acestui site.

Acești termeni și condiții reglementează folosirea site-ului www.adsymphony.ro. Te rugăm să citești termenii și condițiile. Daca nu ești de acord cu termenii și condițiile, nu folosi acest site web.

Dacă folosești site-ul web www.adsymphony.ro, conduita ta indică faptul că ești de acord să respecți termenii și condițiile.

1. CONTACTARE SERVICII

Folosirea serviciilor sau a informațiilor oferite pe site-ul www.adsymphony.ro este echivalentă cu acceptarea de către utilizator a termenilor și condițiilor de mai jos. Acești termeni și condiții se pot modifica periodic, utilizatorul trebuind să verifice actualizările de fiecare dată când accesează acest site.

2. CONȚINUTUL ȘI DREPTURILE AUTORULUI

Conținutul și designul site-ului aparțin SC PRODINS SRL și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Nu poți reproduce materialele afișate pe site fără a deține o permisiune scrisă din partea SC PRODINS SRL.

AdSymphony poate, fără orice altă notificare sau formalitate și fără ca acest lucru să necesite explicarea atitudinii sale, să suspende sau să înceteze accesul tău la conținutul site-ului sau la o parte a acestui conținut.

AdSymphony nu își asumă răspunderea, în nicio situație, pentru nicio daună pricinuita direct sau indirect, suferită ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării ori a lipsei regularității informațiilor și serviciilor furnizate pe acest site.
AdSymphony nu garantează acuratețea, corectitudinea sau caracterul actual al informațiilor furnizate.

3. CONTACT PENTRU OFERTELE DE PREȚ

Cererile de ofertă se pot realiza utilizând formularul de contact de pe acest site sau sunând la nr. de telefon 0731 895 353.
Utilizatorul are obligația de a furniza date corecte și cât mai concrete cu privire la proiectul dorit. AdSymphony nu poate fi tras la răspundere sub nicio formă pentru neplăceri cauzate de furnizarea de către utilizator a unor informații incorecte sau incomplete.
În cazul în care AdSymphony consideră o cerere ca fiind incompletă sau incorecăa, poate cere detalii suplimentare utilizatorului folosind adresa de e-mail furnizată de acesta sau poate șterge cererea fără nicio înștiințare a utilizatorului.

4. FACTURARE, PLATĂ, ȘTERGERE/SUSPENDARE SERVICII

Pentru serviciile contractate, facturarea se face conform aspectelor agreate cu beneficiarul, respectiv contractul de prestări servicii încheiat între cele două părți.
Termenul de plată este cel specificat pe factură, întârzierea efectuării plății poate duce la suspendarea ori chiar ștergerea serviciilor, cu informarea clientului în prealabil, serviciile urmând a fi reactivate după efectuarea plății.

5. PROTECȚIA DATELOR

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, AdSymphony are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine, un membru al familiei tale ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: furnizarea serviciilor și produselor conform ofertei curente. Ești obligat(ă) să furnizezi aceste date, ele fiind necesare pentru a putea identifica destinatarul serviciilor sau produselor furnizate.

Refuzul tău determină imposibilitatea furnizării serviciului. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și, după caz, sunt comunicate numai următorilor destinatari: autoritățile naționale/europene/mondiale de înregistrare.

Orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiezi de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a te adresa justiției.
Totodată, ai dreptul de a te opune prelucrării datelor personale care te privesc și să soliciți ștergerea datelor. De asemenea, îți este recunoscut dreptul de a te adresa justiției. Dacă unele din datele despre tine sunt incorecte, te rugăm să ne informezi cât mai curând posibil.

6. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

AdSymphony este proprietarul tuturor materialelor și informațiilor prezentate pe website-ul www.adsymphony.ro. Este interzisă copierea, reproducerea sau distribuirea acestora către alte părți terțe.

7. MATERIALE TRANSMISE PREZENTULUI SITE

Este interzisă publicarea sau transmiterea către sau de la acest site a materialelor ilegale, amenințătoare, defăimătoare, obscene, pornografice sau a altor materiale care pot contraveni legilor din țara relaționată de site.

8. LIMITAREA RĂSPUNDERII

Materialele și conținutul publicate pe acest site sunt oferite „ca atare”, fără garanții explicite sau implicite de orice natură, inclusiv garanții de adecvare pentru scopuri comerciale, garantți de respectare a drepturilor de autor sau garanții de adecvare pentru vreun scop anume.
AdSymphony este absolvită în toate cazurile de responsibilitate pentru orice daune (inclusiv, dar fără a se limita la daune pentru pierderi de profit, întreruperea activității, piederea informațiilor) ce decurg din utilizarea sau incapacitatea de utilizare a materialelor, chiar dacă AdSymphony a fost informată asupra posibilității apariției unor asemenea daune.

9. DISPOZIȚII FINALE

Toți utilizatorii acestui site fac subiectul acestor termeni și conditii astfel încât accesarea acestuia presupune acceptarea și conformarea la Termenii și Condițiile prevăzute în acest document.
AdSymphony își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui document, fără notificarea prealabilă a utilizatorului.
Modificările făcute astfel sunt socotite a fi acceptate de către utilizator, dacă acesta continuă să folosească site-ul după afișarea lor în acest document.

CONTACTEAZĂ-NE

Te așteptăm la o cafea pentru a discuta despre proiectul tău!

PORTOFOLIU

Vezi cele mai recente proiecte ale noastre de Newslettere